Vi är ett härligt gäng modellflygare som älskar våran underbara hobby. Här på hemsidan kan du läsa mer om våran klubb. 


Klubben har funnits sedan 1974 och har för tillfället drygt 30 medlemmar. Vi flyger för det mesta radiostyrda flygplan, allt från segelplan via motorplan till helikoptrar och drönare.

Vi driver klubben som en förening med styrelse som väljs varje år på förannonserat årsmöte. På senaste årsmöte valdes följande styrelse för 2023. 

Styrelse:


Ordförande: ordforande@tmfk.se

Thomas Olsson 0706-994411


kassör: kassor@tmfk.se

Peter Frisk 0761-304904


Sekreterare: sekreterare@tmfk.se

Anders Johansson 0704-444198

Bli medlem!

Betala in på Bankgiro: 5018-5495 eller Postgiro: 835186-8, Trollhättans Modellflygklubb. Ange alltid inbetalningen med namn, adress, personnummer och mobilnummer.


Medlemsavgift 2023:

Junior 7-25 år:  300 kr

Senior: 600 kr

Familjemedlemskap: 600 Kr

Gästmedlem: 300 kr

 

 Familjemedlemskap

Från 2023 tar SMFF bort familjemedlemskap. Styrelsen har beslutat att ha kvar familjemedlemskap för de familjer som har juniorer.För detta fält gäller följande säkerhetsregler.

  • Innan flygverksamheten på fältet påbörjas skall flygplatsen kontaktas. Detaljerad information finns på fältet. 


  • Max tillåten flyghöjd är 100 meter.


  • Vid flygning med modeller tyngre än 25 kg skall de primära systemen vara dubblerade. Detta betyder bland annat: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, minst två servon per primärroder etc. Vidare skall dessa modeller ha gåtts igenom och tekniskt granskats av en erfaren modellbyggare. Detta skall göras före provflygning och efter större reparationer eller modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras på enklaste vis och dokumentet skall finnas med på fältet när modellen flygs.


  • Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.


  • Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.


  • Vid flygning med modell försedd med turbinmotor skall kolsyresläckare finnas inom räckhåll vid motorstart.


  • Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.


  • Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats.


  • Modell skall vara märkt med pilotens namn, telefonnummer och transportstyrelsens operatörs id, väl synligt utan att demontera modellen.


  •  Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren då 27 MHz, 35 MHz eller 40 MHz-radioanläggningar används. Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synlig.Länkar:

SMFF: https://www.modellflygforbund.se/

Idrottonline: https://login.idrottonline.se/authn/authenticate?serviceProviderId=nav-bar